Direk tipi trafo ölçüm panolarında, sabit kompanzasyon kondansatörlerinin akımını ölçmek amacıyla kullanılır. Her üç faz içinde ayrı ayrı kondansatörlere bağlanabildiği gibi tek olarak da kullanılabilmektedir.

Ampermetreler bilindiği gibi devrelere seri bağlanırlar, çünkü iç dirençleri çok küçüktür.

Standartları

Analog göstergeli ampermetreler, TS 5590 EN 60051- 2 standartlarına göre genellikle döner demirli olarak üretilir. Direkt bağlantılı ampermetrelerden 80 A ve 100 A modeller sınıf 2,5 diğer modeller sınıf 1,5 olarak üretilebilmektedir.

Döner demirli ölçü aletlerinin çalışma prensibini hatırlatmak için kısaca açıklanırsa manyetik alanın demir çekirdeğe yaptığı etkiye göre çalışmaktadır. Elektromıknatıs bobini genellikle silindir hâlindedir. Elektromıknatıs bobini içinde biri sabit, diğeri hareketli olmak
üzere iki demir parçası vardır.

Bir eksen etrafında dönebilecek şekilde tertiplenmiş hareketli demir parçasına ibre tespit edilmiştir. Sabit bobinden akım geçirildiğinde bobin içindeki demir parçaları meydana gelen manyetik alanın etkisi ile aynı yönlü mıknatıslanarak birbirini iterler. Parçaların birbirini itmeleri aynı zamanda bobinin manyetik alanı ile manyetik alanda bobinden geçen
akımın karesi ile orantılıdır. Bu nedenlerle bu ölçü aletlerinin skala taksimat çizgileri eşit aralıklı değildir.

Analog ampermetre

Ampermetre montajı

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir