Elektrik New York Şehri’nde 1870’lerin sonunda kullanılmaya başlandı. Edison’un ampulü icadından sonra elektriğe çok büyük talep vardı. Edison’un Pearl Caddesi’ndeki doğru akım jeneratörü ise bir anda tekel haline gelmişti. New York Şehri’nin zenginleri evlerine elektrik bağlatmak için sıraya girmişti. Banker J. P. Morgan, Edison’un hem destekçisi hem de elektriği evinde kullananlardan birisiydi.

Tesla dünyanın en büyük elektrik mühendisi olarak gördüğü kahramanı Thomas Alva Edison’un yanında işe başlamıştı. Kısa zaman sonra doğru akım santralini iyileştirmek üzere görevlendirilmişti bile. Daha da iyisi, Edison bu işi başarırsa kendisine 50.000 dolar vermeyi vaat etmişti. ABD’ye beş parasız gelmiş bu Sırp genci için, ki gerçekten gemiden indiğinde cebinde sadece 4 cent vardı, bu müthiş bir paraydı. Aslında iş ona bırakılsa, Tesla yaptığı işi tamamıyla boş verir ve alternatif akım jeneratörleri yapardı. Edison alternatif akımı ya anlamıyor ya da anlamazdan geliyordu; ne de olsa tüm yatırımını doğru akıma yapmıştı.

Edison ve Tesla birbirlerinden çok farklı mucitlerdi. Edison deneme ve yanılma yöntemine sıkı sıkıya bağlıydı. Bir icattan tatmin olana kadar denemeye devam ederdi. Ona göre yeni icatlar % 1 ilham, % 99 alın teriydi. Yalnız çalışmaz, çalışmalarını büyük bir yardımcı ve asistan grubuyla beraber yürütürdü. Tesla ise tam tersine, icatları için neredeyse sadece ilhama gerek duyardı. İcat edeceği makineyi tüm detayıyla hayalinde canlandırır, daha sonra inşa ederdi. Hayalindeki planlardan yaptığı makineler de büyük çoğunlukla ilk denemede çalışırdı. Hayalindeki planları başkasına tasvir etmekle uğraşmaktansa kendisi gerçekleştirmeyi sevdiği için de yalnız çalışırdı. Edison ile Tesla arasındaki tek benzerlik ikisinin de uykuya ihtiyaç duymadan saatlerce çalışabilmesiydi. Aralarındaki en büyük farklardan birisi ise para konusuna yaklaşımlarıydı. Edison mucitliğinin yan sıra buluşlarından para kazanmayı çok iyi bilen bir iş adamıydı. Tesla ise parayı kullanma konusunda en hafif ifadesiyle beceriksizdi. Aralarındaki bu farkların eninde sonunda bir sürtüşme doğuracağı açıktı.

Edison ile Tesla arasında çıkacak savaşı kısa süreliğine bir kenara bırakıp doğru akım ve alternatif akım kavramlarını hatırlayalım. Doğru akım ifadesindeki “doğru” sözcüğü bu akımın sürekli olarak tek ve aynı doğrultuda aktığı anlamındadır. Elektronların negatif (-) bir potansiyelden pozitif (+) bir potansiyele doğru akmasını betimler. Hayır, yanlış okumadınız. Akımın yönü elektron akışının tersine pozitiften negatifedir. Önemli olan, elektronların bir nehir yatağındaki suyun akması gibi bir uçtan diğer uca doğru hareket etmesidir. Doğru akımı günlük yaşantımızda genelde piller ve akülerden sağlarız.

Alternatif akımda ise doğru akımın tersine elektronlar bir yönde akmaz. Elektronların akış yönü periyodik olarak sürekli değişir. Örneğin birçok elektrikli aletin üzerindeki 50-60 Hz ifadesi elektronların saniyede kaç kere yön değiştirdiğini belirtir. “Elektronlar akmıyorsa enerji nasıl gönderiliyor” diye soracak olursanız… Denizde biraz ötenize düşen bir top düşünün. Topun dalgalar tarafından sürükleneceğini düşünebilirsiniz, ama eğer akıntı ve rüzgâr yoksa top sadece yukarı aşağı hareket eder, sahile yaklaşmaz veya sahilden uzaklaşmaz. Aynı şekilde dalgaları ileten su molekülleri de yeterli su derinliği olduğu müddetçe sadece yukarı aşağı hareket eder, ama sahile yaklaşmaz (su derinliği azaldığındaysa dalga kırılır). Fakat su molekülleri dalgaları ve enerjiyi iletir. Aynı şekilde elektronlar da enerjiyi iletir, fakat belli bir yönde akmaz.

Şimdi Edison ile Tesla’ya dönelim. Edison’un verdiği işi büyük bir iştahla bitiren Tesla 50.000 dolarlık ikramiyesini isteyince Edison’dan aldığı cevapla şaşkına dönmüştü. Edison, o zamanlar göçmen olan Tesla’ya, o sözün sadece şaka olarak söylendiğini ve Tesla’nın da ancak tam bir Amerikalı olunca bu Amerikan şakasını anlayabileceğini söylemişti. İkisi arasında geçen bu konuşmada kim haklıydı bilemiyoruz, ama Tesla haklılığına tamamıyla inanıyor olacaktı ki hemen istifa etti.

Tesla’nın olağanüstü yetenekleri hemen başka yatırımcıların dikkatini çekti. Tesla’dan yeni ve gelişmiş bir ark lambası modeli yapmasını istediler. Tesla alternatif akım üzerinde çalışmak istiyordu, ama kendi şirketini ve laboratuvarını kurmasını sağlayacak bu fırsatı kaçırmadı. Kısa sürede yatırımcıların kendisinden istediğini yerine getirdi, fakat alternatif akım projesini destekleyecek kadar para kazanamamıştı. Beraber çalıştığı yatırımcılar bir türlü bu projenin değerini görmüyordu. Tesla’nın yeni bir yatırımcı bulması gerekiyordu. Kendisi de bir mucit olan George Westinghouse’a alternatif akımla ilgili geliştirdiği patentleri satmasıyla Tesla’nın hayatı ve şansı değişecek ve akım savaşları başlayacaktı.

Trenlerde kullanılan havalı frenleri icat eden Westinghouse, Tesla’nın geliştirdiği alternatif akım dinamolar, transformatörler ve motorlarla elektriğin çok daha ucuz bir şekilde uzaklara aktarılabileceğini kavramıştı. Tesla’nın patentleri büyük ihtimalle telefonunkinden sonra en değerli olan patentlerdi. Bunların hayata geçirilmesi Edison’un elektrik dağıtımındaki tekelinin kırılması demekti. Edison alternatif akımı karalamak için bir propaganda savaşı başlattı. Her fırsatta doğru akımın güvenli olduğunu, alternatif akımın ise kontrolsüz ve tehlikeli olduğunu tekrarlıyorlardı. Edison’un şirketi ve taraftarları toplantılar düzenliyor ve alternatif akımın tehlikeli olduğunu akıllara yerleştirmek için sahnede çeşitli hayvanlara alternatif akım verip öldürüyorlardı.

Tam bu sırada Edison’un karşısına beklediğinden iyi bir fırsat çıktı. Bir idam mahkûmu elektrik verilerek idam edilmek istendi. Kullanılmış bir Westinghouse jeneratörüyle ilk elektrikli sandalye yapıldı. Ceza infaz edildi ve mahkûm feci şekilde can verdi. Bu işlem sırasında alternatif akım kullanıldığı basına sızdırıldı. Bu kampanya o kadar etkili oldu ki, elektrikli sandalye ile idam Westinghouse’un ismiyle anılır oldu.

Bütün bu negatif propagandaya rağmen Tesla ve Westinghouse pes etmedi. Kolomb’un Amerika kıtasını keşfinin 400. yılı onuruna düzenlenen Chicago Dünya Fuarı’nın ışıklandırma ihalesinde Edison’un doğru akımının karşısına çıktılar. Fuarın teması elektrikti ve kazanırlarsa Edison’un doğru akımı karşısında büyük bir zafer ve prestij kazanmış olacaklardı. Westinghouse, ihaleyi kazandı. Rakipleri Edison’un şirketini devralan General Electric Company idi. General Electric doğru akımı uzak mesafelere iletmenin zor olması nedeniyle çok fazla bakır tele ihtiyaç duyuyordu. Tesla ve Westinghouse ise verimli ve ucuz alternatif akım sistemi sayesinde General Electric’in teklifinin yarısına inebilmişti.

Fuarın açılışı Tesla ve Westinghouse için muhteşem bir zafer olacaktı. O zamanki ABD başkanının bir düğmeyi çevirmesiyle her yer ışıkla dolacak, fuarı ziyaret eden 27 milyon kişi alternatif akımın ve Tesla’nın zaferine tanık olacaktı. Tesla tasarımlarını gururla sergilemiş ve zaferinin tadını çıkarmıştı. Ama ne yazık ki hayatının geri kalanında benzeri zaferleri çok sık tadamayacaktı.

GÜNÜMÜZDE AKIMLAR SAVAŞI

Edison’la Tesla’nın kavgası günlük hayatta bizim için ne ifade ediyor? Elektrik akımının doğru veya alternatif olması niçin önemli? Elektrik enerjisini uzak mesafelere ekonomik olarak taşımak, bu soruların cevabının belirlenmesinde etkili oldu. Alternatif akım doğru akımdan daha az kayıpla iletilebilir. Enerji kaybı akımın artmasıyla artar. Doğru akımın iletilmesi sırasında elektrik akımının miktarını kontrol etmek çok zordur. Alternatif akım ise transformatör kullanarak akımın azaltılıp voltajın yükseltilmesine imkân verir.

Bu sayede alternatif akım uzak mesafelere çok daha az kayıpla iletilebilir. Akımın bu şekilde az kayıpla iletilebilmesi santrallerin şehirlerden uzakta kurulmasına olanak vermiştir. Ayrıca voltajın ve akımın ihtiyaca göre ayarlanabilmesi, farklı akımda ve güçte çalışan aletlerin aynı enerji kaynağını kullanmasını da sağlar.

Kullandığımız telli (filamanlı) ampuller hem doğru akımla hem de alternatif akımla çalışabilir. Elektronların belli bir yöne akması gerekmez, hareket etmeleri yeter. Birçok ev aleti için de durum aynı. Şu anki halleriyle doğru akıma uyumsuz olsalar bile yeniden tasarlanarak doğru akıma uygun hale getirilebilirler. Fakat Edison’la Tesla’nın zamanında, elektrik özellikle evlerde aydınlatma amacıyla kullanıldığı için az kayıpla dağıtılabilmesi ve iletilmesi önemliydi. Alternatif akımla ilgili icatlarıyla bu ihtiyaçlara cevap veren Tesla, Edison’la arasındaki kavganın haklı galibiydi.

Günümüzde mücadelenin galibi hâlâ Tesla. Ama bu mutlak galibiyet yakın zamanda sarsılabilir. Bunun iki ana nedeni var. Birincisi doğru akım kullanan aletlerin, örneğin bilgisayarların sayısının artması. Yarı iletken yongalar kullanan cihazlar düşük voltajlı doğru akım kullanır. Örneğin evinizdeki fişe takılı bilgisayar, şarjdaki cep telefonu şehir şebekesinden aldığı alternatif akımı ilk önce doğru akıma çevirir ve daha sonra kullanır. Evlerde ve ofislerde doğru akım kullanan cihazların kullandığı elektrik enerjisi sürekli artıyor. İkinci nedense güneş panelleri kullanılarak üretilen elektrik. Güneş panelleri doğru akım üretiyor ve üretilen bu enerjinin çok uzak mesafelere iletilmesi gerekmiyor. Fakat şu an güneş panelleri kullanarak üretilen elektrikle cep telefonunuzu şarj ettiğinizde elektrik iki kere çevriliyor. İlk önce güneş paneli ürettiği doğru akımı alternatif akıma çevirip şebekeye veriyor, cep telefonu da pilini şarj etmek için şebekeden aldığı alternatif akımı doğru akıma çeviriyor. Tabii bu çevrimler esnasında enerjinin bir kısmı kayboluyor. Güneş panellerinden üretilen enerjinin toplam enerji üretimindeki payının artmasıyla, uzmanlar enerji kayıplarını en aza indirmek için çareler düşünmeye başladı.

Görünen o ki Tesla’nın alternatif akımı mücadeleyi ve zirveyi kolay kolay bırakmayacak, çünkü herkesin kendine yetecek elektriği üretmesi mümkün görünmüyor. Bu yüzden daha bir süre elektrik dağıtım şebekeleriyle beraber yaşayacağız. Dağıtım şebekeleri oldukça da alternatif akımın hükümranlığı sürecek. Bu durumda da doğru akıma kalan alternatif akıma alternatif olmak.

Kaynak: Bilim Teknik Dergisi

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir