Üzerinden elektrik akımı geçen her iletken  bu akıma karşı bir direnç gösterir. Bu direnç iletkenin 2 ucu arasındaki gerilimin düşmesine neden olur. Bu nedenle elektrik üretilirken elde edilen gerilimin , elektrik harcanırken ölçülen gerilimden farklı olması gerilim düşümünden kaynaklanır.

Bir elektrik devresi ne kadar yüklü olursa o devrede gerilim düşüş riski o kadar fazla olur.

  • Gerilim düşümü kablo kesitine, kablo uzunluğuna ve devredeki harcanan güce göre değişir.

İç tesisat yönetmeliklerine göre müsade edilen gerilim düşümü yüzdeleri şöyledir :

1-Aydınlatma ve priz linyelerinde % 1.5 i ,
2-Motor beslemelerinde  % 3 ü geçmemelidir.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 58. Maddesinde gerilim düşümleri aşağıdaki gibidir:

“Gerilim düşümü indirici trafo merkezlerinin sekonderinden itibaren yüksek gerilim dağıtım şebekelerinde %7‘yi aşmamalıdır. Alçak gerilim tesislerinde gerilim düşümü %5‘i aşmamalıdır. Kendi transformatörü bulunan tesislerde, transformatörlerin AG çıkışından itibaren gerilim düşümü bakımından en kritik durumda olan tüketiciye kadar olan toplam gerilim düşümü aydınlatma tesislerinde %6,5, motor yüklerinde %8‘i aşmamalıdır. Ring olması halinde yüksek gerilim için yukarıdaki açıklamalar aynen geçerlidir.”

Yapılan projelerde ana kolon, kolon ve linye hatlarında kullanılan iletken kesitlerinin uygun olup olmadığı gerilim düşümü kontrolü ile belirlenir. Bu amaçla tüm aydınlatma projelerinde en uzun ve en güçlü linyeler için iletken kesitin uygunluğu belirlenir.
Çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi cihazlar iç tesisat yönetmeliğine göre ayrı linye ile besleneceğinden, genellikle gerilim düşümü hesaplamalarında bu linyeler dikkate alınır.

Projelerde, ana besleme, kolon, en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim
düşümü hesabı yapılacaktır. İletken kesitleri, ayrıca akıma göre kontrol edilecektir. Ana besleme hattı ve kolon hatları için, talep faktörleri dikkate alınacak ve gerilim düşümü talep faktörüne göre hesaplanacaktır.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir