Kategori: PROJE ÇİZİM

 • Sorti Hattı

  Son dağıtım buatından aydınlatma armatörüne, alıcıya veya prize kadar tesis edilen hatta sorti hattı denir. Sorti hatları kullanım amacına göre …

 • Linye Hattı

  Dağıtım panosu ile son lamba veya prizin bağlandığı buata kadar olan hatta linye hattı denir. Konutlarda NYA (NV) kablolar ile …

 • Kolon Hattı

  Binanın girişinde bulunan ana pano (sayaç panosu) ile daire içinde bulunan dağıtım panosu (sigorta panosu) arasında çekilen hatta kolon hattı …

 • Ana Kolon Hattı

  TEDAş’tan enerji alınan nokta ile binanın ana panosu arasında çekilen hatta ana kolon hattı denir. Tesisin durumuna göre yeraltı veya …