İyi Bir Aydınlatmanın Sağlayacağı Faydalar

  • Gözün görme yeteneği artar ( görüş keskinliği, görme hızı artar).
  • Göz sağlığı korunur, görme bozuklukları önlenmiş olur.
  • Görsel performans artacağından, yapılan iĢin verimi artar böylece ekonomik yarar sağlanır.
  • Psikolojik açıdan da görsel konfor sağlanır. Yararlanıcı içinde bulunduğu ortamda kendini daha mutlu hisseder.
  • İyi görememe ya da görme yanılgılarından doğabilecek kazalar azalır Güvenlik duygusu sağlanır.

Işık Akısı Tanımı:
Işık akısı Lümen ( lm ); bir ışık kaynağının her doğrultuda verdiği toplam ışık miktarıdır. Işık kaynağına verilen elektrik enerjisinin, ışık enerjisine dönüşen kısmıdır. Buna kullanılan armatürün verimi de diyebiliriz.

Aydınlık şiddeti Tanımı: Birim yüzeye düşen ışık akısı toplamına aydınlık şiddeti denir. Bir ışık kaynağının her doğrultuda verdiği ışık seviyesini belirtir. Aydınlık şiddetinin birimi lükstür.

Aydınlatma Şiddeti Tablosu

Tabloda bazı mekanlarda kullanılması istenen asgari aydınlatma şiddetleri verilmiştir. Hesaplamalarda karşınıza çıkacak başka mekanlar için tablonun detayını araştırınız. Aydınlatma hesabı yapılırken, aydınlatma projesi çizilecek mekanların özellikleri dikkate alınmalıdır.

Oda Aydınlatma Verimi Tablosu

k değerlerine göre oda aydınlatma verimi η

Kirlenme (Bakım) Faktörü Tablosu

Kirlenme (bakım faktörü),d, Tablosu

Çeşitli Lambaların Güç ve Işık Akıları Tablosu

Çeşitli lambaların güç ve ışık akıları tablosu

Aydınlatma Hesabı Formülleri

Armatürün Çalışma Düzlemine Uzaklığı

Her armatür yerine monte edildiğinde lamba genellikle tavandan 20 ile 60 cm aşağıdadır. B tipi glop armatürlerde mesafe alınmaz, ama örneğin avizeler için tij boyu 60 cm alınabilir. Çalışma düzlemi de genellikle masa boyu olan yerden 70- 80 cm olarak düşünülür. Oturma düzleminde de 50 – 60 cm düşünülebilir.

Gerekli Toplam Işık Akısı

Ampul Sayısı

Ampul sayısı, gerekli toplam ışık akısının lambanın ışık akısına oranı olarak tanımlanabilir.

Armatür Sayısının Belirlenmesi

Daha önce oda indeksi k değerini hesaplamıştık, bilinen değerler yardımı ile kullanılacak armatür sayısı (n) hesaplanır

η = oda aydınlatma verimini temsil eder. Büyüklüğü tavanın, duvarın, zeminin yansıtma faktörüne ve oda indeksinin değeri ile doğru orantılı olarak değişir. η değeri de oda aydınlatma verimi tablosundan seçilir.
φ = oda için seçilen, aydınlatma malzemesinin yapısına ve gücüne bağlı olarak değişen ışık akısıdır. Işık akısı birimi lümendir.
Hesapladığımız k değerine göre, tablodan η değeri belirlenir. Aydınlatma şiddetleri tablosundan, aydınlanacak oda için gerekli olan E (aydınlatma şiddeti : Lüks ) değeri seçilir. Aydınlatma için kullanılacak malzeme seçildikten sonra, seçilen malzemenin cinsine ve gücüne göre değişen ışık akısı tablodan belirlenir. Bilinen bu değerlere göre odanın yeterli şiddetle aydınlatılması için gereken lamba sayısı hesaplanır.

Oluşan Aydınlık şiddeti

Oluşan aydınlık şiddeti, ampul sayısı belli olduktan sonra kaç lüks bir düzey elde ettiğimizin hesaplanmasıdır.

NOT: Basit yapılar için, aydınlatma gücünü aydınlatma hesabı yapmadan belirlemek istiyorsak en az 12 watt/m²  gelecek şekilde aydınlatma gücü belirleyebiliriz.

Konutlar İçin Aydınlatma Hesabı Excel

Konutlarda, aydınlatma hesabı yaparken aşağıdaki indirme linkinden yararlanabilirsiniz. Excel formatında hazırlanmış aydınlatma hesabı vardır. Gerekli değerleri girmeniz yeterli olacaktır.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir